Speech Sanne voor Vrouwen voor Vrijheid

Speech Sanne voor Vrouwen voor Vrijheid

Lieve mensen, Bedankt dat ik hier mag staan. Dat ik door Vrouwen voor Vrijheid ben gevraagd om te spreken namens mijn mooie werkgroep van Zorgmedewerkers Verenigd. Dit is voor ons een grote eer!Ik ben Sanne en werk als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Ik...
Wel of geen corona patiënt?

Wel of geen corona patiënt?

In de media is plots allerlei aandacht voor het gegeven dat ziekenhuizen in hun registratie geen onderscheid maken in wat de opnamereden is van iemand die geregistreerd staat als Covidpatiënt. Deze plotselinge aandacht verwonderd mij. Waarom? Omdat dit gegeven al...
Brief aan kamerlid mevr. v/d Berg

Brief aan kamerlid mevr. v/d Berg

Geachte mevr. vd Berg, Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Wilco……. Ik ben kostwinnaar voor mijn gezin bestaande uit mijn vrouw (kinderverpleegkundige) en 2 kinderen. Ik ben sinds 2001 werkzaam als ambulancehulpverlener en wat ik de afgelopen corona-periode heb...