Van het voorjaar werd ze 91 jaar, de cadeautjes werden per post naar haar gestuurd, omdat haar kinderen bang waren dat ze besmet zou worden. Een zus van haar overleed vorig jaar, maar ook mocht ze niet naar de begrafenis, uit angst van de kinderen dat ze besmet zou raken. Ze zou nog het graf opzoeken nadien, maar daar is zelfs nog niks van gekomen.

Dergelijke situaties maken me verdrietig. Natuurlijk moeten we oude mensen beschermen en is de kans reëel dat ze sterven wanneer ze besmet worden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook geheel voor de hand liggend dat er snel een andere ziekte een eind aan iemands leven maakt. Moet je dan juist die dingen, die het leven van ouderen een zinvolle invulling geven, ontnemen? Zo heel veel mensen zijn eenzaam, door de angst die volop gecreëerd wordt. Wat mij betreft houdt zorgen voor ouderen júist in, voorzien in hun behoeften en dat is meer dan alleen het voorkomen van corona.

MvZ, wijkverpleegkundige