Vandaag zou ik mijn arbeidsvoorwaarden gesprek hebben bij een huisartsen praktijk als POH-S. Twee weken geleden had ik mijn sollicitatie gesprek als POH – S wat een prettig gesprek was en waar we elkaars verhaal konden horen, wensen en verlangens konden worden uitgesproken. We hadden al wel wat verschillende ideeën over het Corona beleid maar dat geeft toch niet want we kunnen er toch over praten?

In mijn vak staat leefstijl centraal maar ook hoe ga ik als patiënt om met ziekte en gezondheid. Wat vindt de patiënt belangrijk en waar kan ik als zorgverlener bij aansluiten of steunen vanuit professioneel oogpunt. Daarbij heb ik als verpleegkundige geleerd dat je somatisch, psychisch en maatschappelijk niet los van elkaar kan zien.
In het gesprek kwam het onderwerp vaccinatie naar voren waarbij mij de vraag gesteld werd of ik gevaccineerd was. In mijn reactie geef ik terug dat zij dat helemaal niet mogen vragen maar dat ik daar wel antwoord op wilde geven omdat ik in een praktijk wil werken waar respectvol met elkaar wordt omgegaan maar ook daar waar je je principes kan benoemen. Ik heb verteld dat ik niet gevaccineerd ben en ook hoe ik het zie. Vaccineren doe je voor jezelf en niet voor een ander. Het was een goed gesprek en er werd meteen verteld dat ik was aangenomen.
Ik heb nog even bedenktijd gevraagd en heb later besloten de baan te accepteren. In het arbeidsvoorwaarde gesprek waarin het in principe nog over mijn uren zou gaan, wordt mij meteen aan het begin van het gesprek verzocht om nog eens na te denken over mijn principe of ik toch gevaccineerd wil worden. Mijn antwoord is nee en daar hoef ik niet over na te denken want dat is mijn principe en overtuiging. Met dat gegeven wordt mij verteld dat ze dan niet met mij verder willen. We hebben duidelijk een andere overtuiging en die gaan niet samen.

Dit is nu hoe de werkelijkheid is. In het begin heb ik nog getwijfeld of ik het moest doen omdat mij aanpassen aan anderen mij met de pap lepel is ingegoten. Ik voel mij nu opgelucht omdat ik eerlijk ben gebleven aan mijzelf ook al resulteert dat erin dat ik per 1 januari 2022 werkeloos ben.

Carina, POH (praktijkondersteuner huisarts)