Lieve (zorg)mensen,

De herfst komt eraan en meteen is de eerste oproep voor een nieuwe prikronde een feit.
We hebben een interne oproep tot vaccinatie van een werkgever ontvangen waarin zaken worden geclaimd waar wij vraagtekens bij hebben, zie de oproep hieronder.

In reactie op deze oproep hebben wij een voorbeeld brief geschreven. Deze brief kun je gebruiken ter inspiratie, als opzet of in zijn geheel om naar je eigen werkgever en Ondernemingsraad (OR) te sturen.

We hebben hem als volledige tekst en als PDF bestand toegevoegd zodat je hem direct kunt downloaden.

Laten we met elkaar in gesprek blijven, vanuit liefde en verbinding met de intentie om bewustwording te creëren.

Maandag 12 september 2022

Alle locaties
Op vrijdag 29 juli heeft de minister van VWS een besluit genomen over een nieuwe vaccinatieronde COVID-19 in het najaar. In deze nieuwe vaccinatieronde ontvangen onder andere zorgmedewerkers die nauw contact hebben met patiënten en cliënten een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona.

​Vaccineren wordt aangeraden
Zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten worden aangeraden zich in het najaar opnieuw te laten vaccineren tegen COVID-19:
Voor de bescherming van kwetsbare personen met wie ze contact hebben.
Voor de eigen bescherming tegen ernstige COVID-19 en daarmee voorkomen van eigen gezondheidsschade en ziekteverzuim.
Voor de collega’s op de afdeling. De werkdruk is al hoog en het is vervelend als jijzelf of collega’s uitvallen vanwege COVID-19. Dit vergroot de werkdruk in het team.

Wie
Zorgmedewerkers waarbij sprake is van direct/fysiek (nauw) patiëntencontact. Dit zal in ieder geval zijn: arts(assistenten), coassistenten, verpleegkundigen en verzorgenden, doktersassistenten, OK-medewerkers, hospitalitymedewerkers, zorgassistenten, schoonmaak, radiologie en een aantal andere specifieke afdelingen.
Alle overige medewerkers zullen geen brief ontvangen maar zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd zelf een afspraak kunnen maken bij de GGD. Informatie hierover zal via landelijke media plaatsvinden.

Wanneer
Deze week zullen de medewerkers naar verwachting een gepersonaliseerde brief per e-mail ontvangen. Hou hiervoor ook de spambox in de gaten.
Vanaf week 38 kunnen zorgmedewerkers een afspraak maken om een herhaalprik tegen corona te halen bij de GGD. In de brief wordt uitgelegd hoe de aanmelding verloopt.
Let op: een herhaalprik is alleen mogelijk als je minimaal 3 maanden geleden de laatste prik of een coronabesmetting hebt gehad.

Welk vaccin?
Je krijgt het vernieuwde vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Je kunt niet kiezen. Met dit vaccin ben je beter beschermd tegen corona.

Kwetsbare medewerker
Er zijn medewerkers die tevens tot de medisch (hoog) risicogroep behoren. Binnen deze groep vallen de 60-plussers en de personen tussen de 12 en 60 jaar met een indicatie voor een griepvaccinatie die minstens de primaire serie hebben afgerond. Deze medewerkers worden via de huisarts uitgenodigd.
Het kan daarom voorkomen dat je van zowel ons als de huisarts een uitnodiging krijgt.

Ander proces
Voorgaande keren werden vaccinatieronden volledig binnen de instelling georganiseerd. Dit was vanuit een acute situatie omdat we midden in een coronagolf zaten. De huidige ronde wordt door de GGD georganiseerd en is preventief bedoeld. De urgentie om binnen korte tijd gevaccineerd te worden is minder aanwezig. Medewerkers die niet direct een uitnodiging ontvangen hoeven zich geen zorgen te maken. Ook zij zullen snel aan de beurt komen.

Registratie
Het hele proces van vaccinatie en registratie is in handen van de GGD. Vragen hierover kunnen rechtstreeks aan de GGD worden gesteld. Informatie hierover staat in de uitnodigingsbrief en zal ook tijdens het maken van de afspraak zichtbaar worden.

Wanneer je zelf ook een dergelijke brief hebt ontvangen kan je onderstaande brief gebruiken of eventueel aanpassen om naar je eigen werkgever en OR te sturen.

 

Voorbeeldbrief:

https://zorgmedewerkersverenigd.nl/wp-content/uploads/2022/09/reactie_booster_oproep.pdf

Geachte lezer,

In uw schrijven geeft u aan dat de medewerkers gevaccineerd zullen worden met het nieuwe vaccin van ofwel Moderna ofwel Pfizer. Voor beide vaccins is begin september de voorwaardelijke markttoelating vrijgegeven door het EMA. Wat onder andere de interactie met de eerder ontvangen vaccinaties zal zijn zal dus middels een rolling review de komende maanden/jaren duidelijk worden. Ik mis in uw schrijven onder ander deze informatie.

Daarnaast stelt u dat met dit nieuwe vaccin de medewerker beter beschermt zal zijn. Gaarne ontvang ik van u uw definitie van “beter”. Immers is dit nieuwe bivalente vaccin gebaseerd op de Wuhan-stam en de Omicron BA1 stam. Beide stammen komen niet meer voor in de samenleving. Op de site van het RIVM valt bijvoorbeeld te lezen dat de prevalentie van de nieuw toegevoegde stam, de BA1, 0,0% uitmaakt van de huidige voorkomende varianten. We zijn namelijk al 5 officiële varianten en vele varianten die niet eens noemenswaardig waren, verder.

Aangezien uw medewerkers als populatie geen deel uit maken van de doelgroep waarbij de afweging dient te worden gemaakt of de ziektelast zwaarder weegt dan de nog onbekende (met name op langere termijn) bijwerkingen, is het dan ook aannemelijk dat u het vaccin slechts vanuit bedrijfsvoering oogpunt aanbiedt in de hoop dat het vaccin een ziektelast tgv corona zal tegengaan. Uit onderzoek en uit ervaring is gebleken dat de toegediende vaccins echter dusdanige bijwerkingen met zich mee kunnen brengen dat deze na toediening ook leiden tot verzuim. Zowel kortdurend als langdurend. In retropspectie kan dan dus ook worden gesteld dat de medewerkers die in het vorige traject geen vaccin hebben genomen, een hogere werkdruk hebben ervaren wegens het opvangen van het ziekteverzuim van de collega’s die wel het vaccin hebben genomen en alsnog ziek werden. Ook is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat ook medewerkers die het vaccin genomen hebben niet waren uitgesloten om corona op te lopen of te verspreiden. Dit is ook terug te vinden in de data van Pfizer en Moderna zelf. Verscheidene collega´s hebben het zelfs meermaals opgelopen.

Alvorens wordt overgegaan tot het breed uitrollen van het vaccinatietraject vanuit u als werkgever, is het dan ook wenselijk om de verzuimoorzaken uiteen te zetten en transparant mee te nemen in de personele capaciteitsplanning. Denk hierbij aan: verzuim wegens ontvangen vaccin, verzuim wegens corona met ziektelast, verzuim wegens corona zonder ziektelast maar slechts positieve test bijvoorbeeld. Wanneer u hier zicht op heeft, kunt u pas een gedegen beslissing nemen of u iedereen een vaccin gaat aanbieden om zo met de juiste onderbouwing de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen.

Graag denk ik met u mee op welke wijze wij als organisatie recht kunnen doen aan alle voorkomende zienswijzen om de betrokkenheid en bevlogenheid van alle collega´s zo groot mogelijk te houden. Een objectieve, kritische blik op het huidige beleid en transparante communicatie hierover is mijns inziens hierin het belangrijkste.

Met vriendelijke groet,