Wat als je in het reanimatieteam zit in een ziekenhuis en je in 1 week, 3 keer moet uitrukken naar de ‘prikstraat’ van je ziekenhuis omdat jonge mensen helemaal onderuit gaan na de prik? Hoort dat erbij of moet je je zorgen maken? Wordt dat gemeld bij het Lareb of valt dit onder het íngecalculeerd risico? We nemen de prik toch voor de ander? Dat is in elk geval wel wat ons wordt verteld de hele dag. En wat nu als je irreversibele schade oploopt na de prik? Wie heb je dan beschermd en hoe ziet jouw leven er dan uit? Heb je hier over nagedacht? Kan je dan nog wonen waar je woonde, zorgen voor je kinderen, je werk behouden en doen wat je wilde doen? Hoe groot is jouw individuele risico om in de problemen te raken van het virus t.o.v. de onbekende risico’s van de prik?

Als je dus in dat reanimatieteam zit en besluit (nog even) af te zien van de prik om welke reden dan ook, kan je zomaar via verschillende wegen met je baas te maken krijgen. Word je op je socials in de gaten gehouden omdat je toch wel een uitgesproken mening hebt en mag je niet meer je mening uitdragen. Ook zijn er collega’s die de voorvallen waarvoor is uitgerukt als reanimatieteam, bagatelliseren want ‘het hoort er toch bij?!’

Ook artsen zijn niet altijd op de hoogte van de data die bekent is over de prik. Wanneer bijv. een arts assistent doodleuk zegt bij een patient met corona achtige klachten dat ‘ze geen corona kunnen hebben want ze zijn gevaccineerd’ is de vraag waarop hij/zij zich dan baseert aangezien al vanaf het begin duidelijk is dat de transmissie niet wordt gestopt door de prik en hier nog veel meer onderzoek naar nodig is. Waarom wordt niet, net als bij alle andere medicijnen op een SEH geregistreerd of iemand wel of niet gevaccineerd is? Zou dit voor het analyseren van gegevens in de toekomst niet heel zinvol kunnen zijn om achteraf na te gaan wat er allemaal tot een vaccin te herleiden is aangezien we nog in een onderzoeksfase zitten van deze techniek? Mogen we nog twijfelen aan ‘de enige oplossing’ die ons is geboden of ben je dan een geaccepteerd doelwit geworden die uitgesloten mag worden?


‘Madelon’ gespecialiseerd verpleegkundige