Wat is ons doel

Wij willen graag leven en werken in een samenleving die elk mens in zijn waarde laat. Wij vinden het belangrijk dat mensen op een menswaardige manier kunnen leven en sterven zonder eenzaamheid, angst en dwang. Naast cijfers horen ook woorden over menselijkheid, integriteit en autonomie de inhoud van het debat te zijn.

Door ervaringsverhalen te delen willen we aandacht vragen voor de nevenschade die ontstaat in de fysieke- en mentale gezondheid.

+42