Wie zijn wij?

ZORGMEDEWERKERS

Wij zijn een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg.

ZORGMEDEWERKERS DIE DELEN

Wij zijn een onafhankelijke, non-profitorganisatie 

Wij zijn een groep verpleegkundigen en verzorgende uit vele sectoren van de gezondheidszorg. We maken ons zorgen over de gevolgen van alle maatregelen op het algeheel welbevinden en fysieke gezondheid van de samenleving. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij ons hebben verenigd om onze stem te laten horen.

Wij werken in de praktijk

Wij zijn werkzaam in de praktijk, in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, wat resulteert in een diverse groep van  zorgverleners. Van onder andere intensive care verpleegkundigen tot aan zorgprofessionals uit de verzorgings- en verpleeghuiszorg, van thuiszorg, gehandicaptenzorg tot aan geestelijke gezondheidzorg en ambulance verpleegkundigen. Dit maakt ons een groep met een brede blik op vele facetten van de gezondheidszorg.

DE SAMENLEVING

“We doen het voor de zorg”

De beelden die we vooral in het begin, dagelijks op de televisie zagen van zieke mensen die opgenomen waren op de intensive care, maakten veel indruk in de samenleving. Gelukkig kennen vele mensen deze intensive care wereld niet en zagen nooit eerder dit soort beelden. Dit heeft voor grote angst gezorgd om ziek te worden door het virus.

We zijn nu een jaar verder en helaas wordt ook steeds meer duidelijk wat de nevenschade is van deze maatregelen. Er komen steeds meer vragen of dit de manier is om met dit virus om te gaan.

Wat kunnen we doen om het te verbeteren? 

Ook wij hebben vragen over dit beleid en daarom willen we vanuit onze praktijkervaring inzage geven in de zorg achter de deuren van instellingen om zo een eerlijk beeld te geven van wat er zich daar afspeelt. Om zo beter inzichtbaar te maken wat wel werkt en wat niet. Daarnaast willen wij een platform bieden aan zorgprofessionals om van gedachten te wisselen en verhalen met elkaar te delen.

ZORGMEDEWERKERS DELEN

Ervarings verhalen

Heb jij als zorgprofessional ook verhalen of wil je je bij ons aansluiten om met gelijkgestemden contact te krijgen, meld je dan aan via de mail en sluit je bij ons aan! Samen staan we sterker!